Actualización Tasmota 11.0.0 Olivia

Actualización See release notes for a complete list of new features, changes and bug fixes.

  • Tema SENSOR NeoPool Power renombrado a Powerunit
  • Quitar baya every_200ms evento que no funcionó en primer lugar