-16%

Raspberry o Similares

Raspberry Pi 4

104,18 87,51
-12%

Raspberry o Similares

Sai para Raspberry Pi 4 B/3B +/3B

20,18 17,76
96,55
-52%
27,42 13,16
-8%

Raspberry o Similares

Raspberry Pi 3 Modelo B +

39,43 36,28